Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Kontrol af EMR fra WiFi på svenske skoler

Lærerne på flere svenske skoler var bekymrede for, om det nyligt opsatte WiFi kunne være skadeligt for eleverne i folkeskolerne. Derfor bad de Rambøll om at foretage EMR-målinger i klasselokalerne. 

Undersøgelse af EMR-felter på taget af engelsk universitet

Rambøll har udført en undersøgelse af EMR-felter fra tagantenner for et universitet i London. Undersøgelsen var en reaktion på bekymring for, at elektromagnetisk stråling fra tagantennerne potentielt kunne udgøre en sundhedsrisiko for ansatte, der arbejder på universitetets tag.

Undersøgelse af EMF-niveauer i elektriske tog

Rambøll har udført en sundhed- og sikkerhedsevaluering af EMF-niveauer i elektriske tog for en nyetableret toglinje i Californien, USA.

Check of EMF levels at upper secondary school in Aarhus, Denmark.

Måling af EMR med efterfølgende rapport. Generel rådgivning.

Check of EMF levels at upper secondary school in Aarhus, Denmark.

Måling af EMR med efterfølgende rapport. Generel rådgivning.

Undersøgelse af EMF-niveauer på Aarhus Universitetshospital

Rambøll har udført en undersøgelse for Aarhus Universitetshospital for at klargøre om EMF-niveauerne på hospitalet overstiger de anbefalede niveauer. Undersøgelsen var en reaktion på bekymring for, at forhøjede EMF-niveauer (elektromagnetiske felter) kunne udgøre en risiko for hospitalsudstyr.

Kontrol af EMR/EMF-niveauer i private hjem

Mange borgere har udvist bekymring for, om EMF-niveauerne (elektromagnetiske felter) i deres bolig er sundhedsskadelige. De har derfor bedt om at få målt EMF-niveauerne. 

Måling og rådgivning om EMR på fabrik for farmaceutisk udstyr, samt information til arbejdsmiljørepræsentanter.

Ifølge EU-direktiv 2013/35/EU skal alle virksomheder kende til niveauerne for elektromagnetiske felter som medarbejderne udsættes for. Dette kan ske ved teoretisk beregning eller ved måling af de faktiske felter. 

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918