Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll Danmark, Rambøll Energi, Rambøll Olie & Gas og Rambøll Management Consulting er eller har været involveret i. På www.ramboll.com kan du søge på projekter i hele Rambøll Gruppen. Under søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Fjernvarmenet i Køge

800 husstande i Køge Kommune vil snart få adgang til billig og bæredygtig fjernvarme når varmeforsyningen omlægges til fjernvarme.

Kongens Lyngby konverterer til fjernvarme

At omdanne en gammel by fyldt med fredede bygninger, en gravhøj og en fæstningskanal til en energieffektiv forstad er en udfordrende opgave. Ikke desto mindre har Lyngby-Tårnbæk kommune taget udfordringen op, og snart vil beboerne i Kgs. Lyngby kunne nyde godt af billig og bæredygtig fjernvarme.

Fjernkøling sikrer danskere lave varmepriser

Det danske fjernvarmeselskab HTF er i færd med at etablere fjernkøling i Høje Taastrup. Systemet, der primært drives af varmepumper, skal sikre varmeforsyningen såvel som lave varmepriser, samtidig med at det leverer energieffektiv, prisbillig og miljørigtig fjernkøling.

Strategi for et varmetransmissionsnetværk i Milan

Strategi for et varmetransmissionsnetværk i Milan for at udnytte varmen fra kraftvarmeværk maksimalt.

Forundersøgelse af fjernkøling med udnyttelse af overskudsvarme

Vores energinetværk er under forandring. I takt med at der udvikles et mere fluktuerende elsystem, vinder varmepumper med termisk lagring indpas. Varmepumper er på mange måder en optimal løsning, da de både kan producere varme og køling. I dag er varmepumper oftest installeret i enkeltstående bygninger som et alternativ til fjernvarme, men i takt med at brugen af enkeltstående varmepumper er stigende frem for fjernvarme, går samfundet glip af både miljømæssige- og økonomiske fordele. Så hvordan kan et forsyningsselskab drage nytte af varmepumper?

Store solvarmeanlæg

Rambøll har siden 1990 ydet rådgivning i forbindelse med at udvikle og etablere store solvarmeanlæg i Danmark. Anlæggene varierer i størrelse fra ca. 200 til 18.000 m2

Fjernvarmesystemet i Hovedstadsregionen

Det sammenhængende fjernvarmetransmissionssystem i Hovedstadsregionen, som omfatter CTR, VEKS og Vestforbrændings forsyningsområder, udgør et af de største integrerede fjernvarmesystemer i verden.

Fjernvarme Horsens - konvertering af naturgaskunder til fjernvarme

Fjernvarme Horsens leverede i 2016 fjernvarme til ca. halvdelen af Horsens by og producerede hovedparten af varmen på det affalds- og naturgas-fyrede kraftvarmeværk. 

Fokus på energi og klima i Solrød Kommune

Solrød Kommune har siden år 2000 gennemført en række energi- og klimaprojekter i kommunen med henblik på at bremse den forventede stigning i udledning af CO2 og gøre Solrød til en af de mest klima- og energivenlige kommuner i Danmark.

Det Nye Universitetshospital i Aarhus: fremtidens hospital

Det Nye Universitetshospital i Aarhus er Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeprojekt på i alt 470.000 kvadratmeter. Visionen for hospitalet er at skabe et innovativt universitetshospital som er blandt de førende inden for forskning, uddannelse og udvikling.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Rambøll Olie & Gas
35128417