dcsimg Danske Spils tilpasning til EU's udbudsregler - Rambøll i Danmark
    
|
Town square - CP 2009
Projektdata
Kunde: Danske Spil
Færdiggørelse: 2006

Ydelser vi leverede
Juridisk rådgivning

Ledelse & HR

Danske Spils tilpasning til EU's udbudsregler

Danmark ¤

Den 1. januar 2006 blev Danske Spil A/S omfattet af EU’s udbudsregler, som indeholder procedurer for tildeling af offentlige kontrakter. Det betød, at hver gang Danske Spil foretog indkøb af tjenester og varer, skulle de konkurrenceudsætte indkøbet efter gældende regler. Danske Spil var gode indkøbere, men havde ingen erfaring med udbudsreglerne for offentlige virksomheder. Derfor kontaktede Danske Spil Rambøll Management Consulting, som sidenhen har hjulpet dem med at tilpasse sig de omfattende ændringer, dels ved konkret at gennemføre udbudsforretninger og dels at gøre organisationen klar til selv at gøre det.

Store besparelser

Resultatet var gennemførelsen af indtil videre ca. 20 EU-udbud, bl.a. udbud af anskaffelse af nye terminaler til Danske Spils ca. 4000 forhandlere, udbud af medierådgivning og udbud af reklamebureauvirksomhed. De gennemførte udbud har samlet givet anledning til store besparelser for Danske Spil.

Peter Karsbøl, direktionsassistent i Danske Spil siger hertil: ”Vi har været meget tilfredse med den professionelle og engagerede måde Rambøll Management Consulting har bistået os på ved mere end 20 EU-udbud over de sidste år, samt med de store besparelse udbuddene har givet os.”

Helhedsløsning sikrer kvalitet

Rambøll Management Consulting bistod Danske Spil med udarbejdelse af en udbudsplan og kompetenceudvikling af nøglepersoner. I forbindelse med en række udbud har konsulentfirmaet leveret kvalitetssikring af udbudsmaterialet og udbudsjuridisk bistand. I denne proces blev der også udviklet standardiseret udbudsmateriale for Danske Spil, som sikrer en lettere proces ved fremtidige udbud. Konsulentfirmaet har ydet rådgivning i hele processen, fra udformning af udbudsmaterialet til indgåelse af kontrakt. Konsulentfirmaet har også bistået Danske Spil i processen med rekrutteringen af en udbudsprojektleder samt uddannelse af medarbejdere til håndtering af fremtidige udbudsprocesser. Rambølls brede vifte af kompetencer inden for juridisk rådgivning, kursus- og træningsforløb, planlægning og styring sikrede Danske Spil en helhedsløsning.

Søren Staugaard Nielsen, Business Manager i Rambøll Management Consulting konstaterer: ”På relative kort tid, har vi kunnet gennemføre træning, juridisk rådgivning og udbud parallelt. Dermed har vi hjulpet organisationen med at arbejde inden for områder de ikke kendte til. Danske Spil A/S er gået fra aldrig at have gennemført et udbud efter EU-reglerne til selv at kunne klare det”.

Rambøll bistår fortsat Danske Spil i udvalgte situationer.

Senior Manager, Legal Consulting
M5161 7987
Emab@ramboll.com