dcsimg Unikt kabeldesign på skotsk rekordbro - Rambøll i Danmark
    
|
Queensferry Crossing (c) Transport Scotland
Projektdata
Kunde: Transport Scotland and FCBC
Færdiggørelse: August 2017
Værdi: £1.35bn

Ydelser vi leverede
Broer
Geoteknologi
Veje og motorveje
Trafikplanlægning og -sikkerhed
El, CTS og sikring
VVS og ventilation
Design
Lys

ITS og signaler

Projektteam

Lars Tørrild Thorbek

Unikt kabeldesign på skotsk rekordbro

Firth of Forth, Skotland ¤

Åbningen af Queensferry Crossing-broen er et højdepunkt for teknisk ekspertise. Broen, der både er Storbritanniens højeste og verdens længste skråstagsbro med tre pyloner, er en betydningsfuld udvidelse af en af de vigtigste transportkorridorer i Skotland.

Queensferry Crossing er ca. 2,7 km lang med to hovedfag, hver på 650 m, og to sidefag på 223 meter.  Den krydser fjorden Firth of Forth i Skotland og skal dæmpe den stigende overbelastning på den eksisterende bro, Forth Road Bridge, der oprindeligt var designet til 11 millioner krydsende køretøjer om året, men nu krydses af 24 millioner.

Innovativt kabeldesign

Det visuelt dominerende ved konstruktionen af Queensferry Crossing er broens innovative kabeldesign med overlappende kabler. Det giver nødvendig stivhed og muliggør, at broens dæk er lettere og de tre bærende tårne er slankere.

37.000 kilometer kabler – næsten nok til at omkranse jorden – holder broen oppe. Kablerne kan udskiftes som en del af det normale vedligeholdelsesarbejde, uden at lukke broen, og det er en vigtig funktion for så stor en transportkorridor. 

Mere end bare en bro

Rambøll arbejdede tæt sammen med hovedentreprenøren FCBC og projektets kunde Transport Scotland på designet af broen, forbedring af de omkringliggende vejnet og brotilkørsler samt integrering af intelligent motorvejsteknologi. Teknologien anvender servicetårne, der sikrer bane- og fartkontrol – samt informerer bilister om trafikpropper – og derved mindsker kødannelse og forbedrer trafikstrømmen og trafiksikkerheden. 

Udlægningen af forbindelsesvejene er resultatet af en langvarig udviklingsproces, der krævede inddragelse af lokalsamfundet og andre interessenter. Vejene vil medføre en afgørende forbedring af hovedvejsnettet i det østlige Skotland og mindske negativ påvirkning af miljø, ejendomme og lokalsamfund.

Rambølls rolle

Rambøll stod i spidsen for konsortiet med Sweco og Leonhardt, Andra og partnere, med Transport Scotland som kunde.

”At arbejde på et projekt af denne skala og betydning er et sandt privilegium”, siger projektdirektør for Designkonsortiet, Peter Curran, fra Rambøll UK.
”Vi har arbejdet på Queensferry Crossing siden 2009, og det har både været en udfordrende og givende oplevelse. Vi har arbejdet hårdt på at flytte de innovative grænser for at skabe et konkurrencedygtigt design og har efterfølgende fortsat indsatsen under byggeprocessen i tæt samarbejde med entreprenørerne og kundens team for at optimere leveringen af projektet.”

  • Storbritanniens højeste bro og verdens længste skråstagsbro med tre pyloner
  • Designet er resultatet af mere end 20.000 produktionstegninger
  • Broen er 210 meter over vandstanden (ved højvande), svarende til omkring 48 dobbeltdækkere stablet oven på hinanden
  • Brodækket vejer i alt 35.000 tons, svarende til 80 stk. Boeing 747
 
 

Læs mere

 
YouTube video
Queensferry Crossing - Video review of 2015
På YouTube: Fremskridt på Skotlands største transport- og infrastruktursprojekt i en generation, tilbage i 2015 (engelsk video).
Watch the video
Queensferry Crossing (c) Transport Scotland
Bridge recognised as a Guinness World Record
The Queensferry Crossing is the UK’s tallest bridge, the world’s longest three-tower cable-stayed bridge and made it into the Guinness World Records for being the world’s largest free-standing balanced cantilever.
Click for more

Bridging the divide
A bridge doesn’t simply get us from A to B; it also has significant consequences for economic growth, increased mobility and local communities.
Read the article here

Peter Curran. Ramboll
International Bridge Director
T+44 20 7631 5291
Epeter.curran@ramboll.co.uk