dcsimg Kvarterhuset Båndet og Basen Aarhus - Rambøll i Danmark
    
|
Basen er et kvarterhus i Viby, Aarhus
Projektdata
Kunde: ALBOA
Færdiggørelse: 2014

Ydelser vi leverede
Arkitektur

Kvarterhuset Båndet og Basen Aarhus

Viby, Aarhus ¤

Projektet for ”Båndet og Basen” sigter på at tilvejebringe nogle fysiske og organisatoriske rammer for områdets beboere og brugere, hvor man i fællesskab kan bidrage til at udnytte hinandens styrker og bevare og forstærke områdets stærke identitet med plads til alle.

Kvarterhuset ”Basen” blev opført som en erstatning for de eksisterende fællesfaciliteter i boligbebyggelsen Søndervangen. Basen er placeret i bebyggelsens centrale grønne rum, der strækker sig fra ankomsten i øst og omkranses af boliger mod nord, syd og vest. Basen skal danne ramme om fællesaktiviteter for Søndervangen og de nærmeste naboer. 

Det indeholder et multirum med mulighed for let sport, boldspil, film, mindre koncerter, teater, fællesspisning m.m. Dertil blev der etableret en række mindre møde- og kontorfaciliteter til brug for foreningsarbejde, lektiecafé, sundhedspleje og lignende. Faciliteterne samles omkring caféen med direkte udgang til parken fra alle lokaler. 

Basen er disponeret på en terrænmæssige forskydning mellem parken og parkeringen. Skråningen er en del af opholdet og kan både anvendes som trappe og tribune, der glider fra Basen og ud i landskabet. Både beplantninger, belysninger og rampe vil skabe en smuk overgang mellem forplads/parkering og ankomst/ophold. 

Huset har opnået realiseringsstøtte fra Realdanias pulje ”Det gode boligliv”.

Carsten Bech
Carsten Bech
Faglig leder, Byggeledelse & Økonomi, Bygningskonstruktør BTH, Aarhus
T+45 5161 2451
Ecbe@ramboll.dk