dcsimg Harrestrup Å restaureres - Rambøll i Danmark
    
|
Vigerslevparken
Projektdata
Arkitekter: Landskabsarkitekterne Schønherr er underrådgiver på projektet
Færdiggørelse: 2017

Ydelser vi leverede
Helhedsplaner
Vandressourcer

Harrestrup Å restaureres

Harrestrup Å, København ¤

Genopretningen af en ti kilometer lang strækning af Harrestrup Å i København biddrager til klimasikring af byen og giver samtidig københavnerne et forbedret rekreativt område.

Åen, der løber i den sydvestlige del af København, får sin naturlige tilstand tilbage med slyngninger, naturlig bredvegetation, fiske- og dyreliv. Samtidig reduceres kloakoverløb, og hække og krat fjernes, så åen bliver tilgængelig og får en bedre sammenhæng med de mange parker den løber gennem, hvilket vil gavne de rekreative formål. 

Tanken er, at Harrestrup Å skal blive så ren, at der på sigt kan etableres en ny strand i Valbyparken.

En økonomisk veldisponeret helhedsplan

Rambøll har ydet totalrådgivning på projektet og har blandt andet udarbejdet en helhedsplan for vandløbsrestaureringen, der begynder ved Fæstningskanalen og slutter åens udløb i Kalveboderne – en i alt ti kilometer lang strækning.

”Helhedsplanen er en etapeopdelt og økonomisk veldisponeret plan, der giver det nødvendige og brugbare grundlag for at kunne realisere den politiske vision om at gendanne Harrestrup Å som et naturlig, bæredygtigt og rekreativt vandløb”, forklarer Markedschef og projektleder Peter Bønløkke Adamsen og fortsætter: ”Vores arbejde med helhedsplanen tager udgangspunkt i hydrauliske- og biologiske forhold, vandløbets og omgivelsernes fysiske variation samt de retningslinjer, der opstilles for helheden og vandløbets strækninger. Ud over de tekniske forhold består en væsentlig del af projektet i at kommunikere budskaberne og inddrage interessenter”.

Første strækning står klar i 2017

Netop nu er Rambøll i gang med detailprojekteringen af anlægsfasen af den første strækning på ca. 1,5 kilometer, som skal stå færdig 2017. Denne strækning løber gennem Vigerslevparken mellem Åhaven og Gl. Køge Landevej.

Overordnet set er restaureringen af Harrestrup Å et projekt, der opfylder EU’s vandrammedirektiv om god økologisk tilstand samtidig med, at det bidrager til klimatilpasningen af København og forbedringer af de nuværende parkers rekreative muligheder og klimatilpasning.
Landskabsarkitektvirksomheden Schønherr er underrådgiver på projektet.

Peter Bønløkke Adamsen
Peter Bønløkke Adamsen
Market Manager
T5161 5828
Epeba@ramboll.dk