dcsimg Gadekærvej - Rambøll i Danmark
    
|
Gadekærvej
Projektdata
Kunde: Domea, Boligselskabet Kærbo
Arkitekter: Rambøll Arkitektur – Landskab – Proces. Rambøll leverer også alle ingeniørydelser.
Færdiggørelse: 2016 (forventet)

Ydelser vi leverede
Almene & private boliger
Arkitektur
Brugerinddragelse
Integreret design
Landskabsarkitektur
Renovering

Gadekærvej

Gadekærvej, Valby ¤

Helhedsplanen for Gadekærvej indeholder en række tiltag, der øger tilgængeligheden og renoverer bygninger og friarealer.

Afdelingen Gadekærvej i Valby står overfor en række nødvendige genopretnings- og moderniseringsarbejder.

For at fremtidssikre afdelingen har vi udviklet en helhedsplan, hvor vi gennemgår en række tiltag, der øger tilgængeligheden, renoverer bygninger og friarealer og samtidig udvikler attraktive og velfungerende bomiljøer, gode rammer for fællesskab og oplevelse, styrket netværk og øget bæredygtighed.

I en indledende fremtidssikringsanalyse har vi opridset en række muligheder for opgradering af afdelingen. I samarbejde med afdelingsbestyrelsen prioriterede vi efterfølgende de mange forslag i en helhedsplan, der rummer udvikling af indbydende uderum, altaner, øget tilgængelighed samt tidssvarende og tilgængelige badeværelser og køkkener. Helhedsplanen står nu for at skulle gennemføres, så Gadekærvej bliver et levende og attraktivt botilbud - også i årene frem over.

Helhedsplanen gennemføres på baggrund af omfattende dialog med beboerne – gennem en række workshop, infomøder samt byggeudvalg, der er i løbende dialog gennem hele renoveringen.

Rambøll leverer alle arkitektydelser – herunder brugerinddragelse.  

Per Zwinge
Senior manager, København
T+45 5161 4529
Epz@ramboll.dk