Farum Midtpunkt - Landskab

Den nye aktivitetsplads er placeret centralt i Farim Midtpunkt

Den nye aktivitetsplads er placeret centralt i Farim Midtpunkt

Kontakt

Per Zwinge

Senior manager, København
T: +45 5161 4529

Ydelser vi leverede

I Farum Midtpunkt opgraderer vi landskab og friarealer i samarbejde med beboere, følgegruppe og boligselskabet.

En total renovering af udearealerne i Farum Midtpunkt.

I samarbejde med BOGL landskab, miljøfølgegruppen og beboerne skal udearealerne i Farum Midtpunkt fornys. Beboerne ønsker, at Farum Midtpunkt skal åbne sig op mod omverden, og at udearealerne skal fornys med klar respekt for de oprindelige intentioner med Farum Midtpunkt.  

Med dispositionsforslaget arbejder vi med følgende fem fokusområder:

Åbning - Farum Midtpunkt åbner sig ud til omverdenen. Projektet skaber samtidig en ny forbindelse under bebyggelsen.

Ny aktivitetsplads - skaber muligheder for forskellige sportsaktiviteter til alle aldersgrupper. Den eksisterende fodboldbane opgraderes.

Belysning - på parkeringsniveau skaber større tryghed. Samtidig er den nye belysning med til at give området en ny synlig identitet. Både beboere og omverden kan se, at der sker noget i Farum Midtpunkt.

Gangbro - med stiforbindelser på langs (fra nord til syd) bindes bebyggelsen bedre sammen. Nye stier kobler de grønne strøg sammen med eksisterende stier og parkeringsarealet.

Hotspots - skaber nye muligheder for sports-, opholds- og værkstedsaktiviteter. Disse aktiviteter vil samtidig skabe liv på parkeringsniveauerne og dermed skabe større tryghed.

Samlet set handler det om at styrke mulighederne for fællesskab i Farum Midtpunkt, at skabe bedre muligheder for aktivitet, og at skabe bedre opholds- og aktivitetsmuligheder for unge og gamle.

Dele af projektet er støttet af midler fra Real Danias pulje "Det gode boligliv".

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918