dcsimg Farum Midtpunkt - Landskab - Rambøll i Danmark
    
|
Den nye aktivitetsplads er placeret centralt i Farim Midtpunkt
Projektdata
Kunde: Furesø Boligselskab v. KAB
Arkitekter: BOGL landskab, Rambøll (ingeniør + arkitekt)
Færdiggørelse: 2016 (forventet)

Ydelser vi leverede
Landskabsarkitektur
Brugerinddragelse

Farum Midtpunkt - Landskab

Farum Midtpunkt, Furesø Kommune ¤

I Farum Midtpunkt opgraderer vi landskab og friarealer i samarbejde med beboere, følgegruppe og boligselskabet.

En total renovering af udearealerne i Farum Midtpunkt.

I samarbejde med BOGL landskab, miljøfølgegruppen og beboerne skal udearealerne i Farum Midtpunkt fornys. Beboerne ønsker, at Farum Midtpunkt skal åbne sig op mod omverden, og at udearealerne skal fornys med klar respekt for de oprindelige intentioner med Farum Midtpunkt.  

Med dispositionsforslaget arbejder vi med følgende fem fokusområder:

Åbning - Farum Midtpunkt åbner sig ud til omverdenen. Projektet skaber samtidig en ny forbindelse under bebyggelsen.

Ny aktivitetsplads - skaber muligheder for forskellige sportsaktiviteter til alle aldersgrupper. Den eksisterende fodboldbane opgraderes.

Belysning - på parkeringsniveau skaber større tryghed. Samtidig er den nye belysning med til at give området en ny synlig identitet. Både beboere og omverden kan se, at der sker noget i Farum Midtpunkt.

Gangbro - med stiforbindelser på langs (fra nord til syd) bindes bebyggelsen bedre sammen. Nye stier kobler de grønne strøg sammen med eksisterende stier og parkeringsarealet.

Hotspots - skaber nye muligheder for sports-, opholds- og værkstedsaktiviteter. Disse aktiviteter vil samtidig skabe liv på parkeringsniveauerne og dermed skabe større tryghed.

Samlet set handler det om at styrke mulighederne for fællesskab i Farum Midtpunkt, at skabe bedre muligheder for aktivitet, og at skabe bedre opholds- og aktivitetsmuligheder for unge og gamle.

Dele af projektet er støttet af midler fra Real Danias pulje "Det gode boligliv".

Per Zwinge
Senior manager, København
T+45 5161 4529
Epz@ramboll.dk