dcsimg Ellebo "Winter Gardens" - Rambøll i Danmark
    
|
Ellebo
Projektdata
Kunde: Boligafdelingen Ellebo, v. KAB
Færdiggørelse: 2018

Ydelser vi leverede
Almene & private boliger
Arkitektur
Byggeledelse
Landskabsarkitektur
Renovering

Projektteam
Andreas Moesgaard Gertsen
Flemming Buchwald
Maria Moreanu
Malene Skaarup Valberg
Laura Bøggild Damkvist
Lars Jevanord

Ellebo "Winter Gardens"

Ballerup, København ¤

Hvordan skaber man fremtidens bæredygtige renovering, og hvordan tilfører man liv og fællesskab til en nedslidt boligafdeling? Med vinderforslaget "Ellebo Winter Gardens" fra Adam Kahn Architects skaber vi fremtidens almene boliger. Rambøll skal sikre, at visionerne bliver bevaret gennem hele projektet.

Projektet er unikt, da det både skaber store energibesparelser og bedre rammer for de mennesker, der bor i Ellebo. Efter renoveringen vil boligerne leve op til de nyeste energikrav og få nye penthouse-boliger, nye indeliggende altaner, elevatorer og bedre adgang til et totalrenoveret grønt uderum.

Kompromisløst design med et menneskeligt ansigt

Den almene boligafdeling Ellebo i Ballerup består af fire boligblokke, der er placeret, så de udgør en samlet karre.

Forslaget skal dels løse udfordringerne i Ellebo, og dels være et visionært projekt, der lever op til de ti bud, der til sammen udgør Nordic Builts charter. Nordic Built handler blandt andet om at skabe renoveringsprojekter, der er bæredygtige i social- miljø- og økonomisk forstand.

"Ellebo Winter Gardens" skal styrke fællesskabet, skabe nye funktionelle altanrum – "Winter Gardens", renovere afdelingen med robuste, langtidsholdbare materialer og gentænke det fælles uderum med regnvandsopsamling og nye opholdsmuligheder. Endelig vil energiforbruget blive reduceret kraftigt i det nye Ellebo. Projektet præsenterer dermed en ny og kompromisløs tilgang til bæredygtige almene boliger.

Udfordringen består dels i en totalrenovering af afdelingens samlede areal på godt 25.000 kvadratmeter (284 boliger), dels i at styrke fællesskabet og endelig i at skabe 5.000 ekstra kvadratmeter bolig. Det løses ved at forstærke karré-strukturen, da en af de fire karréer forlænges. Samtidig gentænkes lejlighedsstrukturen, så alle boliger fremover vil være gennemlyste. Endelig bliver der tilføjet nye penthouse-taglejligheder til afdelingen.

Arkitektonisk set bruger forslaget pengene på den del af blokkene, der vender ind mod gårdrummet. Samtidig styrkes gårdrummet for at skabe en nær oplevelse af natur, med eksempelvis en række nye nyttehaver. Alle facader totalrenoveres, og på indersiden skaber man nye altaner, som skaber et nyt æstetisk udtryk for blokkene. Samtidig disponeres blokkene, så alle lejligheder fremover får ankomst via det nye fælles gårdrum.

De nye lejligheder vil være bedre isolerede, med den nye indeliggende "vinterhave" vil de få en isolerende buffer, der også sikrer lejligheder mod det store varmetab, der tidligere har været. Fremover får lejlighederne et decentralt ventilationssystem og mulighed for at monitorere varmeforbruget individuelt i de enkelte lejligheder. Da der samtidig indføres individuel varmeafregning, vil der fremover blive skabt et naturligt incitament for at spare på varme- og energiforbruget.

Med de nye taglejligheder og med udvidelsen af en boligblok får afdelingen tilført et langt bredere boligudbud, hvilket på sigt skaber en mere varieret beboersammensætning og dermed også en bedre samlet økonomi.

Fra vision til projekt

Projektforslaget er udarbejdet af Adam Kahn Architects, som vandt konkurrencen Nordic Built i 2013. Rambøll er underrådgiver for Adam Kahn og leverer alle arkitekt og ingeniørydelser. Rambøll skal udarbejde myndighedsprojekt og udbudsprojekt, Rambøll står for dialogen med styregruppe og bygherre, og endelig har Rambøll byggeledelsen i udførelsesfasen.

Designet fra Adam Kahn er kompromisløst, samtidig har det et menneskeligt ansigt, som det nu er Rambølls rolle at videreføre til det færdige projekt – med de udfordringer teknisk og økonomisk, som det indebærer.

Projektet bygger på en helhedsplan for Ellebo, der oprindeligt er udarbejdet af Rambøll arkitekter.

Renoveringen af Ellebo er en del af konkurrencen Nordic Built Challenge.

Projektet skal efter planen stå klar i 2018.

Christian Bodekær Thomsen
Christian Bodekær Thomsen
Projektleder / designingeniør
T+45 5161 6531
Ecbt@ramboll.dk