dcsimg Bella Hotel - hotellet, som hælder og snor sig - Rambøll i Danmark
    
|
Bella Sky
Projektdata
Kunde: Bella Center
Arkitekter: 3xN
Færdiggørelse: 2011

Ydelser vi leverede
Akustik
Byggeledelse
Konstruktioner
Geoteknologi

Projektteam
Kaare K.B. Dahl
Henrik Ravn

Bella Hotel - hotellet, som hælder og snor sig

København, Danmark ¤

Bella Sky Hotel i Ørestad trodser tyngdekraften og hælder i en 15 graders vinkel - og tilbyder en formidabel udsigt: To tårne læner sig i hver sin retning i en vinkel som er næsten fire gange større end Det Skæve Tårn i Pisa.

Det geometriske vovemod fortsætter på de øverste ni etager i den ene bygning og de 14 nederste etager i den anden bygning, som begge vrides yderligere 19 grader i det horisontale plan.

De to tårne læner sig 15 grader til hver side. De er 76,5 meter høje med i alt 812 værelser og et bebygget areal på 44.173 m2. Det kræver en innovativ tankegang at opføre dette vartegn i Ørestad uden 'fejl', da kræfterne, der er på spil i Bella Hotel, er enorme.

Derfor måtte projektteamet gennemtænke og ombearbejde traditionelle metoder for at kunne håndtere den komplekse geometri. Rambøll deltog i projektet som rådgivende ingeniør på konstruktioner, afløb, geoteknik og akustik. Bygningen stod færdig i begyndelsen af 2011 og er blevet realiseret gennem et tæt samarbejde med arkitekter fra 3xN.

"Et af de mest spændende ting ved byggeriet var at skabe en bygning, som var så skæv og som havde en så kompleks geometri i de færdigstøbte betonelementer," forklarer Senior Projektleder i Rambøll Kaare K. B. Dahl.

Kompleks geometri

"I udlandet ville en bygning som Bella Hotel blive bygget på stedet i stål eller beton, men i Danmark har vi en tradition for at bruge færdigstøbte betonelementer. Det er rentabelt og minimerer revner i de enkelte elementer. Med så kompleks en geometri er det dog lidt af en udfordring at lægge dette puslespil af betonelementer og sammensætte stykkerne til en bygning, der kan føres ud i livet."      

3D-model for beregninger og tegninger

Alle beregninger og tegninger som Rambøll har brugt bygger på en 3D-modellering af projektet. Her har beregningsprogrammet ROBOT været brugt sammen med designprogrammet TEKLA. Ved at anvende 3D-teknologien overalt i projektet er det blevet muligt at fastlægge kræfter og deformationer meget præcist – og at følge bygningernes bevægelser både nu og i de kommende år i takt med at konstruktioner og den underliggende kalk stabiliserer sig.

"En af de største udfordringer var at forstå og håndtere den meget komplekse geometri – og her har TEKLA vist sig at være uvurderlig," forklarer Kaare K.B. Dahl.

Bella Sky har vundet en lang række priser både i ind- og udland, herunder fib 2014 Award for betonkonstruktioner i international særklasse.Akustiske beregninger på Bella Hotel

Kaare Dahl
Senior projektchef
T+45 5161 6526
Ekbd@ramboll.dk