dcsimg Kvarterhus - Basen Viby J - Rambøll i Danmark
    
|
Kvarterhuset Basen
Projektdata
Kunde: Alboa
Færdiggørelse: 2014

Ydelser vi leverede
Arkitektur
Læring

Kvarterhus - Basen Viby J

Viby J ¤

Kvarterhuset, ”Basen”, danner ramme om fællesaktiviteter for boligbebyggelsen, Søndervangen, og dets nærmeste naboer. Det indeholder et multirum med mulighed for let sport, boldspil, film, mindre koncerter, teater, fællesspisning m.m.

Herudover er der en række mindre møde- og kontorfaciliteter til brug for foreningsarbejde, lektiecafé, sundhedspleje og lignende. Faciliteterne samles omkring caféen med tæt og direkte udgang til parken fra alle lokaler.

“Basen” er disponeret på netop den terrænmæssige forskydning i parken med placerering på græsskråningen på arealet mellem parken og parkeringen. Skråningen bruges som en blanding af trappe og tribune, der glider fra “Basen” og ud i landskabet. Hermed bliver skråningen aktiveret, og en række beplantninger, belysninger og en rampe skaber en smuk overgang mellem forplads/parkering og ankomst/ophold. Parkrummet inddrages desuden gennem ”båndet”, der som en serpentin løber sig igennem og på tværs i parklandskabet.

Huset er realiseret med støtte fra Realdanias pulje, ”Det gode boligliv”.


Carsten Bech
Carsten Bech
Faglig leder, Byggeledelse & Økonomi, Bygningskonstruktør BTH, Aarhus
T+45 5161 2451
Ecbe@ramboll.dk