Forskning: To voksne i klasseværelset gør eleverne dygtigere

11. april 2014
Nye rapporter afslører muligheder for at forbedre læseresultaterne i folkeskolen. På baggrund af to store forsøg står det klart, at tolærerordninger og ekstra danskundervisning kan gøre en markant forskel for elevernes niveau.
Forskning: To voksne i klasseværelset gør eleverne dygtigere

Forskning: To voksne i klasseværelset gør eleverne dygtigere

Kontakt

Line Renate Hanssen

Manager
T: +45 5161 8186

Flere hundrede skoler har deltaget i to forsøgsprogrammer i folkeskolen. Det ene om to voksne i undervisningen, og det andet om ekstra undervisningstid i dansk samt undervisningsforløbet Almen Sprogforståelse, der er en del af forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning.

Aarhus Universitet har med Rambøll Management Consulting som underleverandør gennemført og evalueret forsøgene. De er gennemført som randomiserede kontrolforsøg (RCT) med sammenligningsgruppe – en metode, som anses som ”the golden standard” inden for effektevaluering, fordi den giver mulighed for med stor sikkerhed at konkludere, om de målte resultater skyldes forsøgsindsatserne.

Intensiv danskundervisning booster læsningen

Resultaterne af forsøget med ekstra danskundervisning viser, at der er store potentialer i at indføre mere danskundervisning.

- Effekterne af fire ekstra lektioner om ugen i kun 16 uger har givet en fremgang i elevernes læseresultater, der svarer til et halvt års normal undervisning, og det er vel at mærke udover den fremgang, som alle elever normalt har. Det er langt mere, end vi forestillede os, fortæller projektleder i Rambøll, Line Renate Gustafsson.

En ekstra voksen øger trivsel og inklusion

Resultaterne af forsøget med tolærerordninger er også positive. En ekstra voksen har en positiv effekt på læseniveauet uanset, om der er tale om en læreruddannet eller en ressourceperson med en anden uddannelse.

- Det er tydeligt, at en ekstra voksen gør en forskel for læringsmiljøet. Forsøgene viser, at det blandt andet giver mere ro i klasserne og bedre mulighed for at få hjælp, og det gør en kæmpe forskel for indlæringen, forklarer Line Renate Gustafsson.

Derudover begrænser de læreruddannede ekstralærere behovet for yderligere støttetimer i den almindelige undervisning, og de øger trivslen i klasser, hvor to eller flere af eleverne har en psykiatrisk diagnose.

Rambøll i front

Det er relativt nyt at anvende RCT-metoden på velfærdsområdet, herunder især på folkeskoleområdet. Rambøll er med helt fremme og har allerede opnået unik erfaring med metoden gennem deltagelse i en række kontrollerede forsøg på folkeskoleområdet såvel som på beskæftigelses- og dagtilbudsområdet.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918