dcsimg Kystbyer kan sikres af diger og sluser - Rambøll i Danmark
    
|
Sluse
14. februar 2017

Kystbyer kan sikres af diger og sluser

Guldborgsund Kommune har valgt Rambøll til at sikre Sakskøbing by mod stormflod og oversvømmelser. Løsningen kan ændres og tilpasses andre byer.
 

Af Morten Korsgaard og Michael Rothenborg

I december 2013 blev lavtliggende huse og virksomheder i den gamle købstad ved Sakskøbing Å ramt af oversvømmelser, da stormen Bodil hærgede. Efterfølgende har Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn og Guldborgsund Kommune arbejdet på, at der etableres en 2,5 meter høj sluse samt tilslutningsdiger ved lystbådehavnen. Ligeledes er Kystdirektoratet blevet hørt og inddraget i processen.

Rambøll går nu i gang med at udarbejde et skitseprojekt, hvor forskellige sider af stormsikringen belyses. Blandt andet gennemføres geotekniske undersøgelser, teknisk design af sluseanlæg og forundersøgelser af området langs fjorden og den kommende sluse og diger. Rambøll ser desuden på, hvilke effekter et sluseanlæg vil have på to nærtliggende Natura 2000 områder, dels ved Maltrup Skov og dels ved Smålandsfarvandet nord for Guldborgsund, Hyllekrog-Rødsand og Bøtø Nor.

Bag sluseprojektet står Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, der repræsenterer borgere, foreninger, erhvervsliv og institutioner i området.

Rambøll hjælper i stigende grad kommuner med sikring mod stormflod og skybrud. Tilgangen er holistisk og multidisciplinær, hvor løsninger inden for infrastruktur, energi og byudvikling tænkes sammen med byernes øvrige indsatser inden for vand og klimatilpasning.

 

Udvalgte projekter og ydelser inden for stormflodssikring

 
Visualisering: Cornelius + Vöge atelier for arkitektur
Nu skal der dæmmes op for vandet

Roskilde Fjord er et af de steder i Danmark, der har været hårdest ramt af ekstremt vejr. Områderne omkring får nu en omfattende stormflodssikring kombineret med nye rekreative områder.

Læs mere om stormflodssikring af Roskilde Havn og Jyllinge Nordmark
Arbejdet med stormflodssikringen bliver nu mere konkret

Arbejdet omkring anlæg af stormflodssikringen i Jyllinge Nordmark og den vestlige del af Roskilde Havn går ind i en ny fase, hvor de konkrete anlæg skal tegnes, og opgaverne skal sendes i udbud til entreprenører.

Læs mere om projektet på Roskilde Kommunes website 


Luftfoto af havn
Havne og marine anlæg

Rambøll projekterer små og store projekter i Danmark og udlandet. Vi gennemfører dem fra planlægningsstudiet og forundersøgelserne til masterplaner, projektering, udbud, udførelse, drift og vedligehold.

Læs mere om rådgivning inden for havne og marine anlæg

Mand med paraply på oversvømmet Gasværksvej i København
Klimatilpasning og stormflodssikring

Rambøll tilbyder en lang række ydelser inden for klimatilpasning og stormflodssikring, i forhold til både planlægning, projektering og implementering. Vi rådgiver både den offentlige og private sektor på lokalt, regionalt og nationalt plan.

Læs mere om rådgivning inden for klimatilpasning og stormflodssikring

Kontakt

Morten Thorhauge Boolsen
Morten Thorhauge Boolsen
Afdelingsleder, Havne og geokonstruktioner, Øst for Storebælt
T+45 51617529
Emthb@ramboll.dk