Kystbyer kan sikres af diger og sluser

14. februar 2017
Guldborgsund Kommune har valgt Rambøll til at sikre Sakskøbing by mod stormflod og oversvømmelser. Løsningen kan ændres og tilpasses andre byer.
Sluse

Sluse

Af Morten Korsgaard og Michael Rothenborg

I december 2013 blev lavtliggende huse og virksomheder i den gamle købstad ved Sakskøbing Å ramt af oversvømmelser, da stormen Bodil hærgede. Efterfølgende har Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn og Guldborgsund Kommune arbejdet på, at der etableres en 2,5 meter høj sluse samt tilslutningsdiger ved lystbådehavnen. Ligeledes er Kystdirektoratet blevet hørt og inddraget i processen.

Rambøll går nu i gang med at udarbejde et skitseprojekt, hvor forskellige sider af stormsikringen belyses. Blandt andet gennemføres geotekniske undersøgelser, teknisk design af sluseanlæg og forundersøgelser af området langs fjorden og den kommende sluse og diger. Rambøll ser desuden på, hvilke effekter et sluseanlæg vil have på to nærtliggende Natura 2000 områder, dels ved Maltrup Skov og dels ved Smålandsfarvandet nord for Guldborgsund, Hyllekrog-Rødsand og Bøtø Nor.

Bag sluseprojektet står Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, der repræsenterer borgere, foreninger, erhvervsliv og institutioner i området.

Rambøll hjælper i stigende grad kommuner med sikring mod stormflod og skybrud. Tilgangen er holistisk og multidisciplinær, hvor løsninger inden for infrastruktur, energi og byudvikling tænkes sammen med byernes øvrige indsatser inden for vand og klimatilpasning.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918