Nyskabende samarbejde på stort kontorbyggeri i København

2. februar 2016
KLP Ejendomme har valgt Rambøll som rådgiver på det 65.000 m2 store kontorbyggeri, der skal opføres på Kay Fiskers Plads i Ørestad. Samarbejdsmodellen på projektet bryder med den traditionelle deling mellem byggeriets parter.

Kontakt

Bjarke Curtz Jansen

Bjarke Curtz Jansen

Seniordirektør, Privat & Offentligt Byggeri Øst
T: +45 5161 6177

Af Helle Pryds Bruun

Ved store byggerier er normen, at bygherrer i opstartsfasen går i dialog og samarbejde med byggeriets parter en til en og trinvist. Arkitekten kommer med sine skitser. Entreprenøren kommer med sin pris. Og ingeniøren kommer med sine beregninger.

Konsekvensen af den silo-tilgang er ofte unødige tilbageløb, f.eks. når ingeniøren må konstatere, at arkitektens forslag ikke lader sig gøre i praksis eller inden for den økonomiske ramme. Projekteringen af kontorbyggeriet på Kay Fiskers Plads i Ørestad er grebet anderledes an.

Den valgte samarbejdsmodel er atypisk og baseret på, at byggeriets parter involveres, hvor det giver bedst mening. Derfor køres reelt parløb frem til og med projektforslaget, hvor alle parter - arkitekt, ingeniør og entreprenør - har ligestillede kontrakter med bygherren. Først herefter overgås til en totalentreprise, hvor Rambøll arbejder direkte for entreprenøren, Hoffmann.

Fælles forståelse

Den tværfaglige dialog og ansvarsdelingen i opstartsfasen sikrer en fælles forståelse, så uhensigtsmæssig omprojektering undgås.

- Omprojektering er en stor risiko for os, fordi vi skal stå på mål for den pris, entreprenøren og et byggemarked fastsætter måske flere år ud i fremtiden. Derfor vil vi gerne have entreprenøren med fra start. Samtidig sikrer vi, at bygherren får de bedste muligheder for at styre risiko og pris, uden at der i den vigtige indledende projektering gås på kompromis med kontrollen af valgte løsninger og kvalitet, siger Bjarke Curtz Jansen, afdelingsleder for Large Projects i Rambølls byggeridivision.  

Han fortsætter:

- Set fra vores stol er det en klar fordel, at vi i de tidlige faser arbejder direkte for kunden og derved sikrer, at løsninger og kvalitet er efter projektets intentioner, men samtidig deltager entreprenøren og kan anvise løsninger, leverandøranvisninger og håndtere anlægsøkonomi. Efter projektforslaget skal projektets detaljer designes færdig, anlægsprisen skal låses og byggeriet skal gennemføres i praksis, så her passer en totalentreprise godt.

Kontorbyggeriet på Kay Fiskers Plads bliver et karrébyggeri med op til 8 etager med en stor fælles stueetage. Desuden skal der etableres 1½ etages p-kælder. Rambøll leverer alle ingeniørydelser. Arkitekt på opgaven er VLA, og Hoffmann er entreprenør.

Første spadestik tages i foråret 2017.

 

Om projektet

Stort kontorbyggeri på Kay Fiskers Plads

Stort kontorbyggeri på Kay Fiskers Plads

På Kay Fiskers Plads i Ørestad opføres et fler-bruger kontorhus på hele 65.000 m2. Der bliver tale om et karrébyggeri med op til 8 etager med en stor fælles stueetage. Desuden skal der etableres 1½ etages p-kælder. Rambøll leverer alle ingeniørydelser.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918