dcsimg Lad os måle på VelfærdsDanmarks kerneopgaver  - Rambøll i Danmark
    
|
9. januar 2017

Lad os måle på VelfærdsDanmarks kerneopgaver

Der er brug for, at vi stopper grøftegravningen mellem totalt måletyranni eller total målefrihed i den offentlige sektor. Vi må finde den gyldne middelvej, siger Rambølls ekspert på området.

 

Af Michael Rothenborg

Måling i den offentlige sektor har været meget udskældt de seneste år – og til dels med rette. Men løsningen er ikke at erklære måling for død. Løsningen er at finde en gylden middelvej, hvor der kun måles på velfærds-Danmarks kerneopgaver. Det er konklusionen fra Rambøll Management Consultings ekspert på området seniordirektør Nicolaj Ejler i forbindelse med en konference om, hvordan styringen af den offentlige sektor skal se ud i de kommende ti år.

”Tiden er inde til at genfinde den rette balance mellem målstyring, ledelse og fag-faglighed. Der er masser af eksempler på meningsløs regulering, dokumentation og måling i det offentlige, der ikke vedrører kerneopgaven”, siger Nicolaj Ejler, der i sin tid selv var med til at indføre måling i det offentlige - men mener, at man er gået for langt. 

Nicolaj Ejler henviser til en rapport fra KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning), der for nylig viste at der måles på lægers kittellængde. 

”Eller tag kommunale børn og unge-direktører, der har fortalt mig, at børnehaver skal have og efterleve 26 politikker for kerneopgaven, og hertil kommer så andre kommunepolitikker for HR, digitalisering mv. Hvad blev der af tiden til børnene?”, spørger Nicolaj Ejler. 

Socialrådgiver bakker op

Hans ønske om at stoppe grøftegravningen bakkes op af Niels Christian Barkholdt, næstformand Dansk Socialrådgiverforening, der også holder oplæg på konferencen:
”Vi mangler fokus på, hvordan vi kan overgå fra at måle på kvantitet til at måle på kvalitet og effekt”, mener Niels Christian Barkholdt

Ejler og Barkholdt er enige om, at den offentlige sektor har brug for en fornyet styringsmodel. Den nuværende har ført til målforhippelse, dokumentation uden mening og procesregulering. Professionerne, deres faglighed og kald skal tilbage i en ny form. Det kalder dels på en ny styring, dels på dokumentation, der giver mening ved at understøtte det professionelle arbejde.

Mål på lægers kvalitet – ikke kittel

Nicolaj Ejler påpeger, at den overdrevne måling og styring giver dårligere kvalitet for borgerne, demotiverer de fagprofessionelle og den forvrider praktikernes adfærd på grund af forkerte incitamenter. 

Men ser man så Rambøll og Ejler selv gå i den anden grøft og tale målinger midt imod? Nej, siger eksperten, for det vil være lige så letsindigt at sætte de fagprofessionelle fri, afskaffe måling, og have ubegrænset tillid til praktikerne:

 

”Vi har en etisk forpligtelse til at måle, så vi ved, hvad der virker, og hvor samfundet får mest kvalitet for pengene. Så vi skal afskaffe en masse måling af forhold, der ikke vedrører kerneopgaven. Men vi skal bevare måling, der styrker fagprofessionelles udøvelse af deres kerneopgave, altså måling, der giver mening i praksis, for praktikerne. Og så skal vi huske ledelsesopgaven. Måling er jo bare ét styringsredskab. God ledelse er et andet. Det med at sikre ensartet kittellængde er altså en ledelsesopgave – ikke noget, vi må måle og rapportere os ihjel på”, siger Nicolaj Ejler.

Konferencen afholdes på AC Hotel Bella Sky Copenhagen og har også deltagelse af blandt andre forskere fra professionshøjskolen Metropol og CBS. 

Læs mere her:
http://www.ramboll.dk/medier/arrangementer/efter-new-public-management

Kontakt

Nicolaj Ejler
Director
T+45 51618164
M+45 51618164
Enej@ramboll.com