Klimaklar med blågrønne løsninger og private regnhaver

5. september 2017
Første spadestik er nu taget på et ambitiøst klimatilpasningsprojekt i Odense, hvor kommune, forsyning og beboere løfter i samlet flok. Projektet kan også inspirere andre byer til bedre klimasikring.
Første spadestik tages til projekt Klimaklar Skibhus

Første spadestik tages til projekt Klimaklar Skibhus

Af Martin Zoffmann

Efter en våd og skybrudsfyldt sommer var vejrguderne anderledes mildt stemte, da det første spadestik på projektet ’klimaklar i Skibhus’ blev taget den første lørdag i september.  Begivenheden blev markeret med en mindre byfest, og ifølge Anders Mønster Hjernø, markedschef for Vand og Spildevand hos Rambøll, var der da virkelig også noget at fejre:

”Hvis man bare kigger rundt i gaderne, ser det måske ikke ud af meget endnu, men projektet er i mine øjne lidt ud over det sædvanlige. Med en fast vilje til at samarbejde og overkomme strukturelle bump på vejen er det et super eksempel på, hvordan kommune, forsyning, borgere og rådgivere i fællesskab kan nedbryde siloer og sammen udvikle nye løsninger på de udfordringer, som klimaforandringerne forårsager.”

Spadestikket blev taget ved de to gader Hørdumsgade og Piosgade, hvor der nu anlægges regnbede og permeable belægninger, som både opsamler og forsinker regnvand, gør området grønnere og via indsnævring af vejene tilmed lægger en dæmper på den til tider hastige trafik i området.

Vand fra alle sider

Baggrunden for projektet er, at Skibhuskvarteret, en dynamisk og progressiv bydel i den nordlige del af Odense Centrum, i mange år har døjet med et kloaksystem, der bliver overfyldt og overbelastet, når der ud over spildevand også løber regnvand i kloakledningerne. Dette har medført oversvømmede kældre i området, der ligger lavt i forhold til grundvands- og havniveauer.

En traditionel løsning som at renovere og udvide de eksisterende kloakrør vil være kompliceret at implementere, og beregninger viser, at alternative løsninger på overfladen kan skabe mere værdi og flere funktioner for den samme investering.

Kåring af Årets Regnhave

For at komme problemerne til livs og borgerne til undsætning er Odense Kommune, Vandcenter Syd og kvarterets beboere, ud over anlæggelsen af regnbede og andre rekreative regnvandsforanstaltninger, også gået sammen om et incitamentsprogram målrettet private husejere.

”70 procent af det regnvand, der havner i kloakken kommer fra særligt hustage på private arealer. Derfor vil det lette presset på kloakkerne gevaldigt, hvis endnu flere private husstande og virksomheder i området implementerer LAR-løsninger, altså foranstaltninger, der afleder regnvandet lokalt,” forklarer Anders Mønster Hjernø.

På den baggrund har projektgruppen blandt andet taget initiativ til konkurrencen ’Årets Regnhave’: Fra 1. april til 2. september 2017 har beboerne således haft mulighed for at byde ind med løsninger i deres haver, der forsinker eller absorberer betydelige dele af regnvandet, og det er der mange, der har benyttet sig af muligheden af. For at sikre maksimal videndeling omkring mulige tiltag har Klimaklar-projektet også anlagt nogle ’demohaver’, som husejerne har kunnet lade sig inspirere af.

”Opbakningen og interessen for projektet har fra dag et været rigtig stor blandt de lokale beboere, og kommunen og Vandcenter Syd har været dygtige til at inddrage folk tidligt i processen. På den baggrund er der dannet en kernegruppe af ambassadører, der løbende leverer værdifulde indsigter og input til projektet,” fortæller Anders Mønster Hjernø.

Omdannelsen af Hørdumsgade og Piosgade forventes færdig i slutningen af 2017.

Læs mere om klimatilpasning og LAR-løsninger i projektet Klimaklar i Skibhus

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918