dcsimg Boligmangel i København kan løses - Rambøll i Danmark
    
|
København fra oven
21. april 2017

Boligmangel i København kan løses

Prognoserne peger på, at der vil mangle boliger til næsten 100.000 hovedstadsborgere frem mod 2040. Men byen kan udbygges.

 

Af Michael Rothenborg 

København har brug for langt flere boliger end dem, der er planlagt. 

Det var hovedkonklusionen på Fremtidssalon København 2040, som Byens Netværk i denne uge afholdt i Rambølls hovedkvarter i Ørestaden. 

”De danske unge siger, at de gerne vil bo i større byer, og de ældre vil også i stigende grad bo der hvor der er oplevelser. Langt de fleste megatrends peger på, at tilflytningen til København vil fortsætte”, fremhævede Anne-Marie Dahl, fremtidsforsker i Futuria og medlem af tænketanken Byen 2025. 

Københavns Kommunes seneste befolkningsprognose fra marts 2017 viser, at de nu 600.000 københavnere vil blive til 710.000 i 2030. Og væksten forventes at fortsætte næsten uændret, så der er tæt på 800.000 i 2040. 

”Vi får næsten 1.000 nye borgere om måneden. Den tilvækst kræver ikke bare, at man bygger rigtig mange boliger og arbejdspladser, men også, at man gør det på den rigtige måde – så vi stadig kan tilbyde gode, attraktive kvarterer”, sagde Lars Weiss, medlem af Københavns borgerrepræsentation for Socialdemokratiet. 

Fremtidsforsker Anne-Marie Dahl og Executive Director i Ramboll Buildings, Lars Riemann, var inde på den samme udfordring: 

”Hvordan skal de nye borgere komme gennem byen og hen til deres arbejdsplads? Og hvordan sikrer vi, at den øgede mængde af trafikanter ikke skader de rekreative områder, der er så vigtige for trivslen, og som er medvirkende til, at København anses som en af de mest attraktive storbyer i verden?”, spurgte Lars Riemann.

Han pegede på, at der frem mod 2040 er planlagt boliger til næsten 100.000 mennesker i Ørestaden, Nordhavnen og andre nye kvarterer. 

”Men så mangler der boliger til næsten 100.000”, påpegede Riemann. 

Rambøll er blandt dem, der har udviklet planer for, hvordan den boligmangel kan løses – på en måde, hvor man oven i købet samtidig mindsker andre problematikker: 

Et af de mest effektive tiltag vil være at gøre Refshaleøen til centrum for en storstilet udbygning med boliger og erhverv – herunder også en metrolinje. 

Udbygningen bør også omfatte nye kunstige øer og halvøer, der delvist kan konstrueres med overskudsjord fra metrobyggeriet – og som kan medvirke til at skabe den nødvendige klimasikring mod stormfloder. De nye øer og halvøer kan gøre det nemmere at placere en stor sluse, som kan sikre Københavns historiske centrum mod oversvømmelser.

Lars Ostenfeld Riemann
Lars Ostenfeld Riemann
Group Executive Director, Buildings
T+45 5161 6897
Elor@ramboll.com