Forsyn

'Forsyn' er et nyhedsbrev specielt tilpasset forsyningsselskaberne. Hvis du er interesseret i at abonnere på det, kan du tilmelde dig distributionslisten ved at sende en mail til pns@ramboll.dk.

Udgaver af Forsyn

2014

2014

Forsyn nr. 9

I Forsyn nr. 9 kan du bl.a. læse om grundvand og optimering af vandindvinding

Forsyn nr. 8

I Forsyn nr. 8 kan du bl.a. læse om Biofos' nye prestigeprojekt, som vil give virksomheden en grønnere profil.

2013

Forsyn nr. 7

I Forsyn nr. 7 kan du bl.a. læse om håndtering af miljøfremmede stoffer og forskellige grundvandsmodeller. Kan også læses som PDF.

Forsyn nr. 6

I Forsyn nr. 6 kan du bl.a. læse om  brug af MRS-metoden for at finde vand i den danske undergrund. Kan også læses om PDF.

2012

Forsyn nr. 5

Læs Forsyn nr. 5

Forsyn nr. 4

Læs Forsyn nr. 4

2011

Forsyn nr. 3

Læs Forsyn nr. 3

Forsyn nr. 2

Forsyn nr. 2 går bl.a. tæt på for hvordan forsyningerne kan få glæde af beredskabsplaner, når de skal håndtere skybrud.

2010

Forsyn nr. 1

Læs Forsyn nr. 1, Rambølls nyhedsbrev til forsyningsselskaberne.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918