Thea-Maria Sørensen

Cand. Mag. i anvendt kulturanalyse, Københavns Universitet 2016, Procesrådgiver, København

T: +45 5161 2550

Primære arbejdsområde: 

Beboerinddragelse, procesrådgivning, genhusningskoordinering, kvalitative undersøgelser, kulturanalyse, kommunikation samt grafisk formidling.

Thea arbejder til dagligt med brugerinddragelse og procesrådgivning. Hun arbejder primært med beboerinvolvering i forbindelse med helhedsplaner i almene boligafdelinger, hvor hun varetager dialogen og inddragelsen af beboerne i renoveringsprocesser samt koordinerer genhusning.

Thea arbejder også med opgaver i de tidlige faser, såsom erfaringsopsamling og konceptudvikling samt diverse kommunikationsopgaver, primært i forbindelse med projekter i almene boligafdelinger.

Thea var med til at facilitere projektet Plant et frø, hvor hun opsamlede viden omkring udviklingen af vedvarende fællesskaber. Projektet er afsluttet med en publikation om erfaringerne.

Hun har tidligere været praktikant i sekretariatet ved Nørrebros Lokaludvalg, hvor hun lavede kommunikationsarbejde og arbejdede med udvikling, planlægning og afvikling af kulturevents på Nørrebro. 


Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918