Eksperter søges inden for byggeri

Vi søger dygtige medarbejdere inden for byggeri til spændende projekter i alle størrelser. Vi lover dig et rart arbejdsmiljø med fokus på samarbejde, god ledelse og din udvikling.

Jobmuligheder over hele Danmark

Vi har 13 kontorer i Danmark, og vi er som udgangspunkt fleksible med dit arbejdssted. Så klik på den disciplin nedenfor, som du synes er mest interessant og upload dit cv, så finder vi et spændende job tæt på, hvor du bor. Du hører fra os hurtigst muligt.

Job inden for Hospitaler

Et hospital er ikke bare en bygning, men et sted hvor mennesker skal helbredes. Vi bruger alt fra ingeniørydelser og IT til designekspertise for at bygge og renovere inspirerende hospitaler.
SØG NU 


Job inden for 'Highrise'

Rambølls højhuseksperter har designet mere end 150 højhuse på verdensplan, deriblandt nogle af de mest teknisk udfordrende, som f.eks. dét tårn i verden med den skarpeste hældning.
SØG NU

Job inden for 'Aviation'

Rambøll har været involveret i mere end 200 lufthavnsprojekter. Vi arbejder inden for alle områder i en lufthavn og i alle områder af verden.
SØG NU 

Job inden for Konstruktioner

Rambøll har i over 60 år projekteret konstruktioner med vægt på planlægning, udformning, analyse og drift af bygværker på både nationalt og internationalt plan.
SØG NU

Job inden for VVS, Ventilation og CTS

Ud over de traditionelle discipliner inden for VVS besidder vi i Rambøll kernekompetencer inden for en række specialer som indeklima, miljørigtig projektering, integreret bygningsdesign, bygningsfysik, simuleringer, CTS/bygningsautomation og køleteknik.
SØG NU

Job inden for El og Sikring

Vi har i alle projekter særlig fokus på gode klimavenlige og bæredygtige løsninger, der kan minimere driftsomkostningerne og samtidig sikre, at totaløkonomien holdes indenfor rammerne. Vi anvender den nyeste og mest avancerede software til at dokumentere vores løsninger.
SØG NU

Job inden for Arkitektur

Med en tværfaglig tilgang til arkitektur skaber vi rammer for det gode liv - ude og hjemme. Rambølls arkitekter arbejder tværfagligt med ingeniører og andre eksperter inden for byggeri. Det gør vi både formelt og uformelt, hvilket betyder, at vi altid kan trække på hinandens kompetencer.
SØG NU

Job inden for Bygherrerådgivning

Et byggeprojekt kan være en uforudsigelig og kompleks proces, hvor de beslutninger, der træffes indledningsvis, har store konsekvenser for projektets kvalitet, tidsplan og økonomi. Derfor klæder vi bygherren på til at træffe velovervejede og langsigtede beslutninger, der er afstemt i forhold til visionen.
SØG NU

Job inden for Akustik

At skabe de rigtige akustiske forhold er afgørende for bygningers indeklima og brugernes oplevelser.  Rambølls afsæt er høj faglighed gennem 40 år, og vi hjælper vores kunder med at vælge de rigtige løsninger for dem.
SØG NU

Job inden for Byggeledelse

Rambølls byggeledere håndterer koordinationen mellem de forskellige faggrupper på byggepladsen, så bygge- og anlægsprojekter kan føres sikkert i mål inden for de aftalte rammer af tid, kvalitet og økonomi.
SØG NU

Job inden for Pharma 

Rådgivning til den pharmaceutiske sektor kræver solid erfaring og dyb indsigt i de gældende standarder og aktuel lovgivning. Rambøll har leveret rådgivning inden for pharma og biotek i flere årtier, og vi arbejder altid i overensstemmelse med både national lovgivning og EU/US GMP.
SØG NU

Job inden for Brand og Sikkerhed

Konsekvenserne af brand kan være tab af menneskeliv, produktion, ejendom og miljømæssige værdier. Rambølls professionelle brandsikkerhedsstudier sikrer optimal balance mellem anlægsomkostninger, driftsomkostninger, myndighedskrav og brandsikring.
SØG NU

Mød nogle af dine nye kolleger

Sammen skaber vi bedre byer

Min fornemste opgave er at designe fremtidens byrum sammen med borgerne. Det er utroligt givende at se projekter blive til virkelighed og se, hvordan man er med til at skabe vækst og nyt liv. 

Mød Camilla Horsted, projektleder og urban designer.

Innovativ tankegang og spektakulære bygningsværker

Jeg brænder for udfordrende byggeri, der har en historie der er lidt anderledes og som udfordrer måden at tænke på. 

Mød Kaare Dahl, senior projektchef og ingeniør.

Mulighed for fordybelse og opbygning af specialistviden

Forskningsprojekter giver mig mulighed for at tilegne mig specialistviden og samarbejde med dygtige professorer og studerende. 

Mød Kiril Naydenov, seniorkonsulent hos Rambøll Pharma.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918