Djøf’er: Sådan var jobskiftet fra offentlig til privat

Hvordan er det egentlig at skifte fra den private til den offentlige sektor? Det spurgte Djøfbladet Rambøll Management Consultings Kasper Svane Eriksen om. Vi har fået lov at gengive artiklen.

Siden Kasper skiftede fra Aarhus Kommune til Rambøll, har han mødt høje krav om effektivitet, men også en stor anerkendelse fra ledelsens side.

Kontakt os

Kasper Svane Eriksen

Senior Consultant
T: +45 5161 3326

Stine Carotta

Senior Recruiter
T: +45 5161 4293
Af: Tine Santesson, Djøfbladet, april 2017.

Kasper Svane Eriksen havde i flere sammenhænge arbejdet sammen med Rambøll, da han sad i Aarhus Kommunes fællessekretariat, og tænkte, at der måske kunne blive en jobåbning for ham.

”Jeg så to veje for mig. Enten skulle jeg gå ledelsesvejen eller søge noget helt andet. Men jeg havde en forestilling om, at hvis jeg var for lang tid i det offentlige, ville jeg nok blive for ensporet. Samtidig tænkte jeg, at det så senere ville være nemmere at vende tilbage til en lederstilling i det offentlige.”

Så Kasper Svane Eriksen hev fat i de kontakter, han havde i Rambøll.

”Jeg forhørte mig et par gange, om der mon var muligheder for et job til mig. Og på et tidspunkt, hvor de overvejede at arbejde mere med det kommunale marked, vendte de tilbage og spurgte, om jeg stadig var interesseret.”

Det var han. Det er nu tre år siden, at Kasper Svane Eriksen, der er cand.scient.pol., blev ansat som chefkonsulent i Rambøll Management Consulting i Aarhus.

”Den store fordel ved at søge ind i den private sektor er, at du har langt flere muligheder for selv at være opsøgende. Det kan være tidskrævende og bøvlet, men det er muligt at gå alternative veje. Hvis du skal søge et offentligt job, er det via stillingsopslag, og du skal følge en helt fast ansættelsesprocedure.”

Hvor oplever du den største kulturforskel?

”Den helt store forskel er, at jeg er kommet til en langt mere anerkendende kultur. Jeg kommer fra en hierarkisk opbygget organisation, hvor mængden af feedback på de opgaver, man leverer, ganske vist kommer fra alle lag op igennem systemet, men de er begrænset til ’det og det skal ændres’. I Rambøll har man et godt blik for at rose og udvikle hinanden.”

”Og så er jeg kommet til et sted, hvor vi kan vækste, hvis det går godt. Og det giver jo en helt anden kultur og en helt anden tilgang. Når vi lykkes her, skaber det muligheder for flere spændende arbejdsopgaver og nye kollegaer, mens det i kommunen lukkede nogle muligheder, fordi vores mål typisk var at finde besparelser eller at effektivisere.”

Hvorfor ville du gerne skifte fra offentlig til privat?

”Bl.a. for at komme væk fra en politisk dagsorden, hvor nogle af de beslutninger, der blev truffet, ikke altid var lige nemme at forstå ud fra et fagligt synspunkt. Jeg blev lidt træt af, at det var den politiske bundlinje, der styrede, hvor det nu er den økonomiske. Det har så også sine begrænsninger. Vi er bundet på nogle budgetter, som vi skal overholde – også nede på den enkelte opgave. I kommunen havde vi den tid, vi nu syntes, vi skulle bruge på en opgave. Nu kan det godt være, at der ikke er flere timer på et projekt, og så må du bare stoppe.”

Leverer du mere, end du gjorde før?

”Ja, der er nogle andre krav til effektivitet. Og der er også en anden arbejdsintensitet. Folk sidder ofte og arbejder meget koncentreret, og der kan være en næsten eksamensagtig stemning, når der er rigtig travlt. I perioder arbejdede jeg også meget i mit tidligere job, men forskellen er bare, at dengang kunne jeg afspadsere på et tidspunkt.”

Kan du forestille dig at vende tilbage til det offentlige?

”Ja, det kan jeg sagtens. Og jeg ville føle, at jeg havde en tungere ballast med, for det offentlige kan også lære noget af den måde, den private sektor arbejder på.”

Læs hele artiklen om Kaspers jobskifte på djoef.dk

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Rambøll Olie & Gas
35128417