Utredningsingenjör Umeå

Ramboll i Sverige är inne i en expansiv fas med tydliga tillväxtmål. Vi tror på framtiden och erbjuder våra medarbetare spännande projekt och nya utmaningar. Tillsammans bygger vi morgondagens samhälle. För att möjliggöra expansionsplanerna söker vi nu Utredningsingenjörer till Water i Umeå.

Ramboll Water
Ramboll Water är ett globalt team med ca 800 personer i Norden, Tyskland, USA, Kina och Singapore som är specialiserade på vattenfrågor.  Vi finns på 40 kontor runt om i världen och vi har mer än 50 års erfarenhet av att skapa innovativa vatten- och landskapsarkitektoniska lösningar. Ramboll Waters experter arbetar med att lösa komplexa frågor som täcker hela vattencykeln, både i den offentliga och i den privata sektorn. Vi hanterar vattenfrågor såsom klimatanpassningar för hållbara städer, blågrön infrastruktur, översvämningshantering, skydd av vattentäkter, vattenförsörjning, vattenrening, avloppsvattenrening samt VA-infrastruktur. Våra kunniga och duktiga vattenkonsulter är ingenjörer, projektörer, forskare, processpecialister, hydrauliska specialister, hydrologer och hydrogeologer, geofysiker och landskapsarkitekter.

Vi bygger en spjutspetsorganisation inom Water & Wastewater Treatment!
Water & Wastewater Treatment är ett av de utvalda fokusområdena inom Rambollkoncernen där vi har en unik kompetens då vi har mycket starka specialistgrupper inom vattenrening, avloppsrening och biogasproduktion i Sverige, Finland, Norge och USA.
Vi är ca 200 VA-processare, som arbetar både med kommunal och industriell vattenrening. I Sverige arbetar vi för närvarande med ett stort antal projekt vid flera av de största vatten- och avloppsreningsprojekten. Inom Water & Wastewater Treatment jobbar vi som ett team, utan några geografiska begränsningar, både nationellt och internationellt. I Sverige samverkar vi inom Water med Water Resources, Water Networks och Climate Adaptation & Landscaping och även med övriga tekniska discipliner såsom Byggkonstruktion, Installation, Samhällsbyggnad, Energi, Geo, Mark och Miljö.


Vi levererar tjänster i hela kedjan från tidiga skeden med förstudier och processutredningar till projektering, upphandling och genomförande, kontroll, besiktningar och driftsättning. Vi satsar nu långsiktigt på att ytterligare förstärka vårt team inom Water & Wastewater Treatment som redan idag växer kraftigt.

Inom Treatment Sverige är vi idag drygt 40 medarbetare där du som Utredningsingenjör arbetar självständigt och med stöd av kollegorna. Vi genomför utredningar som är kopplade till vattenförsörjning, avloppsrening eller biogas. 

Utredningarna kan vara av skiftande karaktär såsom strategiska utredningar, teknisk-ekonomiska förstudier inför kommande projektering, utvärdering av olika process- eller utformningsalternativ, lokaliseringsutredningar eller utredning av andra frågeställningar i syfte att bereda beslutsunderlag.
I utredningsarbetet ingår kundkontakter, samverkan med övriga medarbetare, inhämtning av underlag, sammanställningar och beräkningar i Excel samt att skriva rapporter och hålla muntliga presentationer till kund. Du ansvarar för dina egna uppdrag eller arbetar med delutredningar i större projekt inom ramarna för en uppdragsbudget.
Vi erbjuder arbete i en lärande miljö, där du i samarbete med kunniga kollegor får utvecklas i din roll och driva teknikutvecklingen framåt.


Vi söker dig

För att möta efterfrågan på våra tjänster söker vi kreativa personer för att långsiktigt förstärka och bredda vårt tjänsteutbud. Till denna roll söker vi dig som har:

  • Minst tre års erfarenhet efter examen, med bakgrund från kommunal verksamhet inom VA eller miljöområdet.
  • Är civilingenjör eller har annan likvärdig teknisk/naturvetenskaplig utbildning.

Vi söker dig som är utåtriktad, tycker om att samarbeta med kollegor mot ett gemensamt mål och ha lätt för att ta kontakt med nya kunder. Vid sidan av den analytiska förmågan och det tekniska kunnandet är det viktigt att du har ett starkt engagemang och intresse. Vi letar efter en person som gärna får vara kreativ och innovativ, men som samtidigt kan strukturera utredningsarbetet och presentera resultat på ett tydligt sätt. Du bör ha lätt för att nätverka och samverka med andra.

Varför Ramboll?
På Ramboll tror vi att nya idéer föds och utvecklas när människor med olika bakgrund, kompetenser och personligheter möts och interagerar över professionella och nationella gränser. Vi kan erbjuda våra medarbetare flexibilitet och frihet i arbetet. Den globala kunskapen återspeglas i den lokala närvaron.

Vår verksamhet är styrd av integritet där vi framhåller ärlighet och värnar om våra medmänniskor och vårt samhälle. Vår hållning är innovativ, analytiskt och professionell. Arbetsmiljön hos oss är fri och prestigelös med högt i tak och arbetet bedrivs ofta i projektteam. Genom vår position på marknaden kan vi erbjuda stora möjligheter till utmanande arbetsuppgifter i några av marknadens mest intressanta projekt och tjänster i hela kedjan.

Och inte minst – vi har kul!

Frågor?

Har du några frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta Anna Hamrin, 010-615 49 80. Vi undanber samtal från säljare och rekryteringsföretag, vänligen respektera detta.

Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Vi ser fram emot din ansökan!

#Engineeringforlife
#RambollSverige

Ansøgningsfrist 2018-04-29
Arbejdssted Umeå

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918